DFR BLUISHTA CHILALI – „Čili“

 

100% FPD Appaloosa, nar./born 18.4.2017, Švajčiarsko/ Switzerland

SMOKY BLACK FEWSPOT

LP/LP    100% Color producer!

EE/aa   homozygot na čiernu / BLACK

PATN1/PATN1

Cream n/Cr  heterozygot, disponuje jednou kópiou krémového génu/carries one copy of the Cream Dilution gene.

Grey n/n

6 panel N/N: HYPP, HERDA, GBED, IMM, MH, PSSM 1

148 cm

krásne fotky od/ photographs by Dani Renggli

Chilali.

Vynikajúci pôvod a farba Black fewspot ju predurčujú byť skvelým prínosom v Foundation chove.

Chilali je homozygotne čierna ( aj keď sa to laikovi možno nezdá), každé jej žriebä bude farebné a má vysoký predpoklad pre potomkov so vzorom Leopard. Ak potomkovi odovzdá aj krémový gén, tak bude vo farbe Smoky Black

Chilli

Dam:  ISHTAHOTA LACE                                      Sire: DREA BLUHAWKS PATAHA

ishta - pataha

V jej rodokmeni je 176 rôznych Foundation Appaloosa predkov, okrem iného napr.:

CHIEF CHELSEA (2x), SIMCOE’S SNOWY ROCK, RED EAGLE (13x), FRUHLING’S HORSES, ARAB TOSWIRAH ALKHAR (7x), APACHE (2x), RED EAGLES PEACOCK (2x),STORM CLOUD F (3x), MANSFIELD  COMANCHE (7x), OKLAHOMA (2x), JOKER B (3x), SUNDANCE 500 (5x), BAMBI E, HIGH THUNDERBIRD (2x), CHIEF OF FOURMILE (2x), THE TOBYS, SIMCOE’S Horses, DOUBLE SIX DOMINO, CHIEF MALHEUR (3x), RODEO DAY (2x), a THE GHOST WIND STALLIONS…

Chilli 2017

.

 

CHILALI = snow bird

CHili