Ako si vybrať žrebca

Niekoho osloví fascinujúca a ojedinelá farba, niekoho dosiahnutá výkonnosť, alebo skvelá nekonfliktná povaha, pre iného rozhoduje vzdialenosť, alebo cenová dostupnosť pri pripúšťaní.

Vhodný žrebec musí spĺňať množstvo požiadaviek. Prvým predpokladom sú požiadavky legislatívne. Plemenný žrebec musí mať jasný a preukázateľný pôvod a musí mať oprávnenie na plemenitbu (licenciu). Pre chovateľov je ale dôležité, aby bol akceptovaný príslušnou plemennou knihou.

Plemenný žrebec musí byť v prvom rade oficiálne uchovnený,  čo znamená, že jeho pôvod je doložený a čistý a má oprávnenie k plemenitbe vrátane DNA testu. Nie každý žrebec je totiž uznaný plemeník. Ušetrí vám to mnoho starostí po narodení žriebäťa, ktoré z neuchovneného žrebca bude iba teplokrvný kríženec aj keby bol jeho pôvod akokoľvek hviezdny.

Než sa rozhodnete, preštudujte si, ako vyzerá štandard plemena. Aká je optimálna výška a vzhľad, aká je povolená farebná variácia prípadne aké obmedzenia v ďaľšom chove či jazdeckom využití z toho plynú. Napr. neočakávajte výšku Appaloosy 170cm keď štandard plemena hovorí o 143-162 cm, alebo že nemôžete pripustiť necharakteristickú (jednofarebnú) Appaloosu jednofarebným žrebcom ani Appa, ani QH…naopak vzhľadom k otvorenej plemennej knihe sú povolené kríženia Appaloosa x AQH, A1/1, OR, prípadne iné organizácie mimo ApHC.

Zdravie: Správny postoj, korektné kopytá, pevný chrbát, pekná hlava a krk, šikmé plece je absolútny základ nech už chcete zviera využívať súťažne, alebo mu dopriať len zdravý a bezbolestný život.

Genetické ochoreniakeďže tieto závažné ochorenia sú dedičné a sú previazané s ostatnými americkými plemenami, vyskytujú sa teda u QH, APH aj Appaloosa. Kvalitní chovatelia majú svoje zvieratá testované a nemajú problém testy na vyžiadanie doložiť a zvieratá s ochorením, alebo nosičov z chovu vyradia. Žiadajte preto vždy od plemenníka čistý 5 panel test na tieto ochorenia (viac TU)

Pokrvné línie V chove amerických plemien sa pedigree, línia alebo pôvod stal predispozíciou nielen toho, na čo bude daný jedinec vhodný, ale pri udržovaní plemenných znakov sa toto odrazilo aj na povahe koní a dokonca aj v ich telesnom rámci. U nás sa venujeme chovu Foundation – foundation pedigree je línia pôvodných koní s genetickou čistotou vedúcou až k zakladateľom plemena. Laicky povedané chováme čistokrvné Appaloosy. Pretože aj „papierová“ Appaloosa s USA registráciou môže byť vlastne „iba“ farebný quarter, alebo farebný plnokrvník a to práve vďaka povolenému kríženiu a zo skutočnej Appaloosy je tam iba málo… Máme však k dispozícii aj predstaviteľa modernej Appaloosy  so zastúpením predkov významných v športe avšak s vysokým podielom čistej Appaloosa krvi. Naše žriebätá dosahujú obvykle 100% FPD, minimálne 97% FPD.

Charakter:

Pre americké plemená je jednotným znakom charakterná povaha, ktorú často aj od  plemenníka vyžadujete. Tá sa môže prejaviť ako ochota k práci, podávanie športových výkonov a odolnosť voči stresu, alebo ako jednoduchý handling a charakterné riešenie náročných situácií. Americké  plemená vznikli ako odolné, šikovné kone, ktoré nielen zastali ťažkú prácu, ale boli aj verným spoločníkom.

Žiaľ často sa zabúda na tú podstatnejšiu zložku chovu a tou je kvalitná chovná kobyla. Je naivné si myslieť, že je možné dobrým plemenníkom vykompenzovať všetky nedostatky, ktoré chovná kobyla má, či už povahové, zdravotné alebo fyzické. Kvalitné žriebä je vždy produkt oboch zúčastnených, spolu s kvalitou odchovu.

Skutočne verím, že dobrá kobyla môže prispieť viac ako 70% vplyvu na žriebä. Výchova žriebäťa by mala byť rovnako dôležitá ako doba venovaná skúmaniu pokrvných línií. Je naivné si myslieť, že charakterný žrebec „napraví“ necharakterné správanie matky. Pravdou ostáva, že dedičnosť charakteru sa uvádza iba 10% , všetko ostatné je VÝCHOVA či už matky, stáda, človeka a odpozorovanie vzorcov správania – príklad: kobyla, ktorá sa plaší a je nervózna? Získate vystresované, ľakavé žriebä, ktoré sa naučí toto správanie od matky a prchá pri každej príležitosti. Naopak odvážna až flegmatická matka rovnako odovzdá svoju nebojácnosť žriebäťu. Tých prvých pár mesiacov je základ všetkého. Socializácia v stáde koní rôzneho veku a pohlavia, pohyb, ktorý podporí žriebä v hľadaní rovnováhy a v neposlednom rade chovateľ, ktorý ho zvyká na bežnú manipuláciu.

A aby sme iba neteoretizovali – tu je správa od majiteľky dvoch rovnako starých polovičných sestier: „Jedna je perla, je pohodová, pokojná a cool, chce vždy vyhovieť a všetko spraviť správne, Druhá je drzá, diskutuje a všetko spochybňuje, robí len neplechu a srandičky.“ Zámerne neuvádzam ich mená, obe majú rovnakého otca ale pani akoby presne opísala ich matky, ktoré sú mimochodom tiež polovičné sestry (po otcovi), sú rovnakého veku a sú pritom odlišné ako deň a noc.

Inbreeding – príbuzenská plemenitba

rozlišuje sa na vzdialenú, blízku a úzku príbuzenskú plemenitbu.

Vzdialená príbuzenská plemenitba sa nazýva tiež líniová. Pri tejto chovateľskej metóde sa vychádza z niekoľkých vynikajúcich jedincov, ktorých vlastnosti boli ustálené väčšinou pomocou úzkej príbuzenskej plemenitby. Ďalšou, už vzdialenou príbuzenskou plemenitbou, sa tieto požadované vlastnosti a znaky ďalej upevňujú a u potomkov sa dosahuje stále väčšia vyrovnanosť v charakteristických znakoch, ktoré sú požadované šľachtiteľským cieľom.

Blízka príbuzenská plemenitba – pri tomto type ide o párenie polovičných súrodencov, prípadne súrodenci rodičov s ich potomkami.

Úzka príbuzenská plemenitba – je typ inbreedingu kedy sa medzi sebou pária vlastní súrodenci, alebo rodičia so svojimi potomkami.

Ako každá chovateľská metóda má aj príbuzenská plemenitba svoje výhody aj nevýhody. Zjednodušene: posilníte vlastnosti konkrétneho jedinca a to nielen tie dobré, ale pozor aj tie nežiadúce.

Výhodou je získanie jedincov, ktorí môžu byť použití ako zakladatelia línií pri líniovej plemenitbe a tiež možnosť ustálenia znakov odchovávaného potomstva.

Pomocou úzkej príbuzenskej plemenitby môžeme odhaliť recesívne založené vady, pretože defekt sa kvôli zvyšovaniu homozygotnosti objaví častejšie a u heterozygotov by sa neprejavili.

Príbuzenská plemenitba sa využíva pri málopočetných plemenách a každý chovateľ sa môže rozhodnúť podľa seba. Nebyť inbreedingu zanikla by veľká časť plemien a to nielen u koní a z histórie Appaloosy vieme, že by patrila medzi ne.