Genetika Appaloosy je stále mysteriózna, ako teda porozumieť genetike a sfarbeniu?

Toto nie je vedecký článok, ale snaha laicky priblížiť genetiku a sfarbenie Appaloos. To, že je žrebec krásne farebný neznamená že jeho potomkovia budú farební!

 

Hoci sú Appaloosy bežne rozpoznateľné svojimi farebnými vzormi srsti, týmto sfarbením disponujú aj iné plemená (ako napr. Knabstrupper, ale aj Norik, British Spotted Pony či Americký Mini Horse).  Základná farba môže byť akákoľvek z množstva farieb a môže obsahovať rôzne modifikácie. Okrem toho Appaloosa môže dramaticky meniť svoje sfarbenie počas celého života. Ich sfarbenie je také jedinečné, že neexistujú dve identicky sfarbené Appaloosy.

 

Kone Appaloosa majú ďalšie identifikačné  charakteristiky spadajúce pod štandard plemena a to:  škvrnitá koža ( okolo nosa, úst, očí a pohlavných orgánov, tzv. mottled skin),

pruhované kopytá (zvisle pruhované kopytá sa tiež vyskytujú aj u iných plemien, najmä u koní s odznakmi na končatinách)

a viditeľné beľmo očí ( white sclera, tzv. human eye/ ľudské oko)

2019-06-23_104920

Vzory srsti – podľa polohy vzoru ide o 5 rozlíšení:
Blanket (deka) – buď biely chrbát/zadok pokrytý škvrnami alebo čistá biela plocha, ktorá pokrýva boky, bedrá a boky, chrbát a boky alebo trup a boky (biela môže siahať až k lopatke).
Leopard – znaky pokrývajú celé telo, bodky  základnej farby sú na bielom podklade.
(Variant  leoparda je sfarbenie few spot – prakticky biely kôň na 90 % tela s nepatrnými znakmi.)
Snowflake (snehové vločky) – opak leoparda – biele bodky na tmavom podklade.

Roan (prekvitnutosť) – biele chlpy medzi základným sfarbením po celom tele, nohy a hlava sú tmavé.
Frost (mráz) – prekvitá len chrbát.

2017-08-25_134147
2017-08-25_134205

 

Už vieme že za farebné kombinácie žriebät sú zodpovedné génové súbory:  LP a PATN (PATN1 a  PATN2)

 

LP = Leopard Complex je gén, ktorý je zodpovedný za biele vzory Appaloosa (nie za škvrny!), je genetikmi známy ako „leopard gén“ alebo LP. Gén spôsobuje biele sfarbenie v tmavej (základnej) srsti, koncentruje sa predovšetkým na zadku a chrbte. LP gén určuje iba či biele sfarbenie je prítomné, nie je dané v akom množstve, preto môže byť  výsledok rôzny (%):

2017-08-19_213443

Výsledky genetického testovania LP sú nasledovné:

LP / LP = Homozygot

Pozitívny pre dominantný LP gén. Označuje, že zviera nesie dve zdedené kópie a odovzdáva rôzne farebné kombinácie  100% ich potomstva  ( žriebä bude vždy farebné).

2017-08-24_184541

LP / lp Heterozygot

Pozitívny pre dominantný LP gén, nesúci jednu zdedenú kópiu.  Heterozygotné LP kone odovzdávajú farebné komplexy štatisticky pravdepodobne  u  50% potomkov.

Joe a Leo1

 

lp / lp

Negatívny / Non LP – nikdy neodovzdajú farebný komplex  (nech už je testovaný jedinec akokoľvek krásne sfarbený, avšak väčšinou sa už jedná o jednofarebné appaloosy).

solid1

 

PATN1  je zodpovedný za „leopard“ sfarbenie (1 allela+PATN1) a za „fewspot“ (2 allely+PATN1)

Výsledky testovania:

PATN1/PATN1 – Homozygot

PATN1/n – Heterozygot

n/n – negatívny pre PATN1

2017-08-22_123603

 

PATN2 je zodpovedný za „blanket“ (1 allela+PATN2) a za „snowcap“ (2 allely+PATN2).

2017-08-22_123946

 

Toľko teória…

Ak už budete mať pocit, že sa v tom začínate orientovať, tak pre ukážku: na tomto obrázku sú z genetického hľadiska všetky kone čierne:

2017-08-22_124258

Za to je zodpovedné základné  sfarbenie – základná farba je vždy: čierna (vraník), bay (hnedák), alebo červená (ryzák). Toto je riadené Extension génmi ( Red/Black faktor) a  génmi Agouti.

Extension gén riadi produkciu čierneho alebo červeného pigmentu. Alela pre čiernu farbu(E)  je dominantná nad červenou (e), takže je potrebná len jedna, aby bol kôň čierny (Ee).

2019-05-02_151454

koník na obr. vľavo je   Heterozygot na čiernu Ee                                                                                            koník na obr. vpravo je  Homozygot na čiernu EE

 

Agouti gén riadi distribúciu čierneho pigmentu. Tento pigment môže byť buď rovnomerne rozložený, alebo rozdelený do „bodov“ tela (okrajov, dolných končatín, hrivy, chvosta). Agouti nemá žiadny vplyv na homozygotne pozitívne červené faktory (ee), pretože musí byť prítomný čierny pigment, aby agouti mali účinok.

 

Výsledky testovania sú potom nasledovné:

A / A
Bay – Zistená len dominantná alela. Čierny pigment rozložený v bodovom vzore. Takýto jedinec nebude mať čierne žriebätá  bez ohľadu na farbu partnera, ak nie je modifikovaná inými génmi modifikujúcimi farbu.

A / a
Bay – Heterozygot pre Agouti. Čierny pigment rozložený v bodovom vzore. Kôň môže odovzdať buď A alebo a na svoje potomstvo. Základná farba koní bude bay alebo hnedá, ak nie je modifikovaná inými génmi modifikujúcimi farbu.

a / a
Black – zistená len recesívna alela. Čierny pigment je rovnomerne rozložený. Základná farba koňa bude čierna bez prítomnosti iných génov modifikujúcich farbu.

2017-08-25_122223

na obrázku: EE/AA – čierna je zjavne lokalizovaná do spodnej časti končatín, hrivy a chvosta

Výsledok spoločného pôsobenia Extension a Agouti génov je:

2017-08-25_135747

V texte bola viackrát spomenutá „prítomnosť  iných génov modifikujúcich farbu“ o čo teda ide?

Jedná sa o Dilutions teda riedenie. Zvyšné farebné gény spôsobujú modifikácie základnej farby. Sú to gény spôsobujúce zriedenie pigmentu, nie všetky však pôsobia rovnakým spôsobom. Patria sem gény Cream, Pearl, Champagne, Silver a Dun.

To už chce väčší priestor, ale aspoň zjednodušene jeden príklad za všetky: Cream gén (Cr) – Výsledok pôsobením 1, alebo 2-násobného riedenia:

 

2017-08-25_140118
Cr1

Cr2

Cr3
Zopakujem teda otázku zo začiatku článku – Genetika Appaloosy je stále  mysteriózna, ako ste porozumeli  genetike a sfarbeniu?
A aj napriek všetkým teoretickým vedomostiam príroda vždy prekvapí.