GHOST FIRE SHADOW – „Shadow“

.

100% FPD Appaloosa žrebec/stallion, nar./born: 10.3.2018

 

LP/LP  homozygot na appaloosa farbu, 100% Color producer!

PATN1/PATN1

EE /aa  homozygot na čiernu / BLACK

BLUE ROAN FEWSPOT

Gray / negative

5 panel N/N: HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM 1 / negatívny

GAP5

154 cm

 

 

Shadow

Náš odchovanec SHADOW  je 3x  HOMOZYGOT

to znamená, že žrebec  sfarbenia black few spot bude mať vždy farebných potomkov a vždy im odovzdá čierny a aj PATN1 gén.

Triple Homozygous LP/LP, PATN1/PATN1, EE

GAP5 (Generation Advancement Program)

je označenie pre Appaloosy, ktoré majú vo svojom rodokmeni v 5 generáciách iba Appaloosa predkov.

Jeho žriebä bude vždy farebné

Rodičia sú importovaní priamo z kolísky Appaloos z Oregonu v USA a obaja pôsobia v chove u nás.

Dam: DREA JOCI EASTRSUNDY                                 Sire: DREA GHOSTFIRE STORM

Shadow

.

Shadow  v r. 2018 vyhral hlasovaciu súťaž o najkrajšie Appaloosa žriebätko

Shadow 2018