history

Doteraz sa predpokladalo, že prvý dôkaz škvrnitého koňa bol nájdený v jaskynných obrazoch z obdobia okolo roku 18000 p.n.l. v Lascaux a Peche-Merle vo Francúzsku.

Antropológovia predpokladali, že tieto kone môžu byť vzdialenými predkami dnešných škvrnitých koní. Strakaté kone sa neskôr objavujú v čínskom umení okolo r. 500 p.n.l. a v perzskom umení v 14. storočí po celej Európe.

Jedna z teórií predpokladá, že boli dovezené do Mexika z Blízkeho východu, alebo zo Španielska loďou okolo roku 1600.

Súčasné štúdie však naznačujú, že jaskynní umelci namiesto toho, aby prezentovali skutočné kone, používali bodky  na znázornenie snov alebo vízií, a tak nikdy neexistujúce škvrnité kone možno vidieť v umení po celom svete.

.

cave painting

.

Málokto si však uvedomuje, že na americkej pôde až do objavných ciest Krištofa Kolumba nežili žiadne kone. Dobyvatelia ich začali privážať, aby im pomáhali s osídľovaním  a pre domorodé obyvateľstvo – Indiánov boli kone doslova zjavením. Podľa dobových dokumentov vieme, že v  roku 1621 priplávala z Terstu do Vera Cruz loď s nákladom, ktorý preukázateľne obsahoval tiež škvrnito sfarbené kone.

.

Appaloosa je kôň, ktorého pôvod siaha výhradne ku koňom vyšľachteným indiánskym kmeňom Nez Perce ( Prepichnuté nosy).

.

colombo

.

Nez Perce sa živili najmä rybolovom. Akonáhle však pochopili, v čom všetkom im môžu byť kone užitočné, začali sa chovom koní cielene zaoberať.

Svoje farebné kone chovali tak, aby vydržali náročné presuny v horskom teréne. Menej kvalitné kone boli kastrované, alebo predané.
Najlepší jedinci boli špeciálne cvičení pre vojnové účely a pre lov bizónov, ktorý vyžadoval rýchle, vytrvalé a obratné kone. Približne v priebehu sto rokov sa z rybárov stali chovatelia.

.

nez perce teritory

.

Asi okolo roku 1700 sa škvrnité kone dostali prostredníctvom Navajov do vlastníctva kmeňa Nez Percé, ktorý v tom čase žil na hraniciach štátov Oregon, Idaho a Washington. Táto oblasť bola ideálna na chov koní – v lete poskytovala bujné letné pasviny a horské lúky a výdatné zimné pásmo chránené kaňonmi riek Snake, Palouse a Clearwater .

.

nez perce origin

.

Označenie Appaloosa získali tieto kone až neskôr, zhruba okolo roku 1870. V tejto dobe sa pestovatelia pšenice usadili pri rieke Palouse, kde v tej dobe žili tiež Nez Perce, ktorí vlastnili veľké stádo škvrnitých koní. Farmári najskôr začali týmto koňom hovoriť „Palouse“ a potom „Palousey horses“, z čoho neskôr vzniklo označenie „A Palousey“. V krátkom období sa toto označenie skrátilo na „Apalousey“ a nakoniec vznikol dodnes používaný výraz „Appaloosa“.

.

full blood

.

Najkrutejšia kapitola v histórii Appaloos sa začala 15. mája 1877, kedy generál Howar dal rozkaz dopraviť v priebehu 30 dní náčelníka Josepha s jeho kmeňom a všetkým majetkom do rezervácie Lapwai.

.

chief joseph

.

Indiáni sľúbili, že sa do rezervácie presunú, a pretože ich tlačil čas, museli prekročiť Hadiu rieku. Rieka bola zhruba 400 metrov široká a v danú chvíľu sa korytom hnala voda s topiacimi sa ľadovými krami. Nez Perce sa dostali na druhý breh tak, že sa nechali voľne vliecť koňmi, ktorí rieku preplávali zapriahnutí do pltí z bizónich koží. Prúd bol však natoľko silný, že veľa koní strhol so sebou. Všetci ľudia prekonanie rieky prežili, ale 900 Appaloos sa utopilo.

.

nez perce warriors

.

Nez Perce sa ďalej presúvali k rezervácii Lapwai. Počas cesty však došlo medzi Indiánmi a prisťahovalcami k niekoľkým malým šarvátkam, ktoré vyvrcholili tým, že traja mladí bojovníci zabili pri Lososej rieke 4 osadníkov. Tento konflikt vyvolal vojnu, vplyvom ktorej sa mierumilovný indiánsky presun zmenil na vojenské ťaženie. 17. júla boli skoro ráno napadnutí kapitánom Perrym, ale jeho 112 vojakov proti 55 bojovníkom Nez Perce nemali šancu. To bol začiatok štvanice na Indiánov, ktorá trvala viac než tri mesiace a jazdci počas nich prekonali trasu dlhú 1300 míľ. Ďalší neočakávaný útok prišiel zo strany generála Howarda pri Clearwateri, ale Indiánom sa podarilo útok zastaviť a pokračovali v úteku cez Lolo Pas s cieľom opustiť územie Spojených štátov a v Kanade sa pripojiť k Sediacemu Býkovi.

.

nez perce bojovníci

.

Pretože armáda disponovala telegrafickým spojením, podarilo sa jej trasu postupujúcich Indiánov vysledovať. Tak sa stalo, že ráno, 29. septembra 1877, došlo k druhému útoku na Indiánov, pri ktorom 600 vojakov americkej kavalérie bojovalo proti 120 bojovníkom Nez Perce. Tým sa síce podarilo útok odraziť, ale keď sa asi po šesťdňovom obliehaní kapitán Howard spojil so svojím vojskom, 5. októbra 1877 boli donútení ku kapitulácii v pohorí Bear Paw v Montane. Zatiaľ čo Nez Perce boli dopravení do rezervácie, všetky Appaloosy vyšľachtené k dokonalosti, boli zabité alebo predané vo Fort Keogh.

.

n.p.surrender

.

Napriek tomu existovali ľudia, ktorým osud Appaloos nebol ľahostajný. Patril k nim aj Claude Thompson a dr. Francis Haines, ktorí boli odhodlaní zachovať spomienku na vojnu Nez Perce a ich slávne kone. Zhromaždili o tomto plemene  všetky dostupné informácie a na ich základe vytvorili plemenný štandard, ktorý takmer bez zmeny platí až do dnešnej doby.

  1. decembra roku 1938 založili Appaloosa Horse Club U.S.A. v štáte Oregon. Register plemena je tretí najväčší na svete.
nez perce

.

zdroj internet

remov

.

Ľudia z kmeňa Nez Perce boli rybári a lovci. Chytali najmä lososy, v lesoch lovili jelene a losy. Neskôr na otvorených planinách lovili stáda bizónov.

Ženy zbierali ovocie, orechy, korene a semená.

.

nez perce child

.

Pôvodne Nez Perce žili v zemných domoch – vykopali podzemnú miestnosť, ktorú prekryli dreveným rámom, zasypali hlinou, cédrovou kôrou a prekryli rohožami. Keď začali loviť bizóny a bolo nutné sa častejšie presúvať začali používať tee-pee ako kočovné kmene.

.

nez perce native

.

Odevy boli vyhotovené prevažne z jelenice – ženy nosili dlhé šaty, muži legíny z jelenej kože a kožené košele. Lemy boli zdobené korálkami, mušľami a maľovanými vzormi. Náčelník nosil čelenku z peria.

Muži aj ženy nosili dlhé vlasy a to buď rozpustené, alebo zapletené do dvoch vrkočov. Pre domorodých Američanov majú vlasy osobitný duchovný význam a nosenie dlhých vlasov je oveľa viac ako tradícia. Domorodí Američania hlboko veria, že vlasy sú zdrojom sily a moci. Vlasy sa považujú za predĺženie duše a za spôsob spojenia s nekonečnom.

.

nez perce w

.

Vo filmoch do boja odchádzali vždy mužskí bojovníci, zatiaľ čo ženy ostávali doma starať sa o tábor, variť, šiť. No nie vždy tomu bolo tak. Mnoho indiánskych žien bojovalo po boku mužov, boli zručnými strelcami a vynikajúcimi jazdkyňami. Muži a ženy mali rozdelené pracovné povinnosti podľa pohlavia, no často boli v popredí práve ženy.

.

horse ride

.

na obrázku uzdenie indiánskeho koňa – war briddle

.