Od embrya po žriebä: vnútromaternicový vývoj žriebäťa

.

Príchodom nového roka začína čas, kedy sa rodia prvé žriebätká.

Či už ste majiteľom gravidnej kobyly, alebo budúcim majiteľom žriebäťa, to čo sa deje po narodení je zrejmé a článkov o pôrode je na nete dosť, ale čo sa deje tých 11 mesiacov dovtedy a čo by mohlo byť zaujímavejšie, ako objavovať krok za krokom vývoj žriebäťa v matke? Pozrime sa spoločne na niekoľko dôležitých štádií gravidity od embrya po žriebä.

.

Hlavné etapy vývoja – hmotnosti a veľkosti v rôznych fázach vnútromaternicového vývoja sú orientačné a sú uvedené pre kone s hmotnosťou približne 500 kg v dospelosti.

.

V priebehu 3 hodín po pripustení ( alebo inseminácii), spermie sa dostanú k vajcovodu a prichytia sa na epitel, kde odpočívajú a čakajú na uvoľnené vajíčko. Po oplodnení zárodok zostupuje do maternice, v ktorej sa zhruba do 16.dňa po ovulácii voľne pohybuje. Potom sa zahniezdi do steny maternice, kde zostáva až do konca gravidity.
Je veľmi dôležité čo najskôr zistiť, či kobyla je, alebo nie je žrebná z dôvodu skorej diagnostiky a následnej redukcii dvojčiat, prípadne pre zistenie embryonálny mortality. Najrýchlejšie a takmer najpresnejšie je sonografické vyšetrenie, ktorým možno graviditu potvrdiť už 14. – 16. deň. Naše žriebä je v tom čase 3-5 mm veľká blastocysta.

10-20

Počas prvého mesiaca žriebä prechádza zo štádia „embrya“ do fázy „plodu“. Do 40-teho dňa gravidity hovoríme o embryonálnom vývoji, fázy embryogenézy si možno spomeniete z hodín biológie: morula, blastula, gastrula. Po ukončení tohoto obdobia vzniká plod. Z biologického hľadiska to znamená, že hlavné orgány sú už do značnej miery vyvinuté.

Po 30 dňoch sa všetky orgány formujú rudimentárnym spôsobom. Kopytá a očné bunky sú výrazne diferencované, tieto orgány sa budú môcť tvoriť, pritom plod meria iba 1 cm a váži niekoľko gramov. Približne v 23 dni žrebnosti sa dá diagnostikovať pulz srdca zárodku.

30-65

Na začiatku druhého mesiaca sa placenta pripája k maternicovej stene. Odtiaľ sa vytvorí spojenie medzi matkou a embryom a môže sa začať skutočný vývoj.

V 45 dňoch dochádza k pohlavnej diferenciácii, a preto sa u každého plodu môžu vyvinúť orgány špecifické pre každé pohlavie. Takže vonkajšie genitálie sa budú môcť formovať tiež.

Od 2 mesiacov rast skutočne začína. Žriebä meria 5 až 7 cm a váži približne 15 gramov.

.

V treťom mesiaci je vývoj zárodku tak ďaleko, že ho môžete nazývať plodom.

Po 3 mesiacoch žriebä ďalej rastie, zdvojnásobuje svoju veľkosť, má asi 12-14 cm a teraz váži takmer 150 g , to je desaťnásobok svojej hmotnosti za 2 mesiace, čo dokazuje významný rast žriebäťa počas tohto mesiaca!

Vytvárajú sa kopytá, objavujú aj vonkajšie genitálie a vemeno u kobylky, okrem semeníkov u žrebcov.  Asi po 100 dňoch sú kopytá úplne formované.

.

kopýtka

V 4 mesiacoch, napreduje rozvoj vnútorných orgánov a vyvíjajú sa oči. Pokiaľ ide o veľkosť, plod teraz meria okolo 25 cm a váži 700 g.

Medzi 4 a 5 mesiacom žriebä narastie na 35 cm a váži 2 kg. Formuje sa srdce, pečeň, obličky, semeníky a vaječníky. Úplne prvé chĺpky sa tvoria na nose a pyskoch. V tomto štádiu je placenta a pupočníková šnúra úplne na svojom mieste, krv dokonale cirkuluje medzi matkou a jej žriebäťom. Potom sa začne tvoriť kostra žriebäťa …

.

plod4

Po 6 mesiacoch dosiahne 50 cm a 5 kg, objavuje sa srsť okolo očí a nosných dierok, tvorí sa hriva a chvost a rastú aj iné chĺpky. Čo sa týka orgánov vytvára sa hypofýza!

.

180-300

Približne v 7 mesiaci žriebä váži takmer  10 kg a meria 65 cm. Vytvorí sa štítna žľaza a prvé tkanivá týmusu. Tieto orgány sa definitívne vytvoria do 8 mesiaca. Žriebä v tom čase dosiahlo 15 kg a 80 cm.

Počas deviateho mesiaca sa vytvorí slezina a chĺpky začnú zakrývať celé telo. Plod váži 30 kg a meria 90 cm. V desiatom mesiaci je žriebä prakticky vyvinuté, avšak nie životaschopné.

Na konci 11. mesiaca je všetko pripravené na narodenie, žriebä sa pohybuje medzi 1m a 1,10m a váži 40 až 50 kg.

Nadobličky, ktoré sú veľmi dôležité pre budúci život žriebä, sú tiež na mieste. Telo je úplne pokryté srsťou.

Žriebä nemá od začiatku pozíciu v ktorej prichádza na svet. Až v jedenástom mesiaci sa obracia tak, aby vyšlo pôrodnými cestami.

.

Poulposi1

ZDROJ: Internet

francúzština nie je moja parketa, tak dúfam, že tam nie sú úplné nezmysly

.

Priemerná dĺžka gravidity kobyly je 333-342 dní. Žriebätká narodené pred 320. dňom bývajú väčšinou nedonosené a málo životaschopné, však stáva sa, že žriebä narodené po 305. dni gravidity prežije. Niekedy gravidita trvá pridlho – 360 a viac dní, ale nemá to vplyv na kobylu ani plod, ktorý je životaschopný, nie je nadrozmerný a nezvyšuje sa riziko nepravidelnosti pôrodu. Predlžovanie gravidity nad priemernú hodnotu nie je dôvodom na predčasné ukončenie gravidity vyvolaním pôrodu!

.

Dĺžku gravidity preukazne ovplyvňuje ročné obdobie, pohlavie plodu, vek kobyly, poradie pôrodu kobyly i jej výživný stav a podmienky chovu počas gravidity ako aj dedičné dispozície.

pôrod

Výživa

Pozor na prekrmovanie kobýl počas gravidity, môžete jej tým viac poškodiť než pomôcť.

Kobylu nesmieme prekrmovať, hlavne na začiatku gravidity, pretože obezita kobýl máva za následok slabé žriebätá. Počas prvých ôsmich mesiacov gravidity nie sú nároky na energiu výrazne vyššie, v neskoršom období gravidity sa tieto požiadavky postupne zvyšujú. Ale pozor na prekrmovanie aj na konci gravidity, v tomto období dochádza najmä k rastu plodu  – až 65% celkového rastu v posledných 3 mesiacoch (orgány sú už vyvinuté) a veľké žriebä môže skomplikovať pôrod nielen u prvorodičky. Malé žriebä je predpokladom jednoduchšieho pôrodu a nebojte sa, potom to doženie.

Pohyb

Kobylu gravidita nijako neobmedzuje môžeme s ňou aj naďalej vykonávať bežný výcvik, zhruba od 5. mesiaca by sme mali obmedziť skákanie. Gravidná kobyla je obvykle pokojnejšia, lepšie žerie a zlepšuje sa jej kondícia. Približne od 8. mesiaca by kobyla nemala podstupovať ťažkú prácu, ale pohyb je veľmi dôležitý (dostatočný pobyt vo výbehu, prechádzky).

Odčervenie, očkovanie

Nemali by sme počas gravidity zabudnúť ani na medikamentóznu ošetrenie kobyly – kobyla by mala byť riadne očkovaná proti chrípke a tetanu. Podanie tetanového séra jeden mesiac pred dátumom očakávaného pôrodu zabezpečí koncentráciu ochranných protilátok v mledzive, aby sa predišlo tetanu žriebäťa. Doporučená je aj vakcinácia proti HPV (herpes vírus) a odčervenie by sa malo zrealizovať zhruba mesiac pred pôrodom.