Inseminácia

je umelé oplodnenie kobyly spermatom odobraným žrebcovi namiesto prirodzeného pripúšťania –teória každému asi zrejmá.

U nás možnosť  čerstvými / chladenými dávkami. Takéto semeno má vysokú fertilitu = životnosť spermií (36-48 hodín, niekedy aj viac, kobyla ostala žrebná aj po ovulácii viac ako 72 hodín od inseminácie). Výhodou je jednoduchá aplikácia a úspešnosť žrebnosti 80-90%.

Dôležité v prípade inseminácie je najmä správne načasovanie!

Celý manažment má jeden cieľ

„mať aspoň jednu spermiu v správny čas na správnom mieste!“

Preto zdôrazňujeme a doporučujeme kontrolu USG (sono) predtým, než sadnete do auta a vydáte sa pre inseminačnú dávku. Správne nastavenie času ovulácie a inseminácie je rozhodujúce a nevyhnutné.

Mrazené ID neposkytujeme.

Výhody

* Eliminuje možnosť zranenia koní aj ľudí počas pripúšťania, insemináciou je možné riešiť aj problém pri pripúšťaní koní rôznych veľkostí a ja osobne doporučujem aj insemináciu v prípade prvničky, či kobýl po zranení (fyzická indispozícia teda napr. zranenie, nie je prekážkou zaradenia do chovu, ak sa nejedná o genetický problém).

* Umožňuje väčšiu kontrolu zdravotného stavu a zamedzeniu prenosu pohlavných ochorení. Kontrola chorôb – Patogény sa ľahšie šíria pri prirodzenej plemenitbe. Pri inseminácii je dávka semena zredukovaná a tým je znížený aj počet mikroorganizmov potrebných k „zavineniu“ ochorenia.

* Kontrola pripúšťania ako takého (istota, že sa dávka dostala kam mala).

* Veľkou výhodou je pripustenie v domácom prostredí, čím odpadá nutnosť transportu kobyly, eliminuje sa stres z prepravy, cudzieho prostredia a v niektorých prípadoch aj z žrebca samotného.

* Dávky sa dajú transportovať jednoducho v chladiacom boxe na to určenom (zapožičiame) s osobným prevzatím, alebo možnosť využiť špeciálnu kuriérsku službu (GO!).

* V neposlednom rade je to aj úspora času aj peňazí – najprv na požadované vyšetrenia, transport kobyly ak nemáte vlastný prepravník, následne jej ustajnenie a až napokon samotné pripustenie.

Dôležité je naplánovanie.

Bez vyšetrenia veterinárnym lekárom a potvrdením ovulácie je každé pripúšťanie neopodstatnené a zbytočne predražuje náklady na pripustenie. Neplodnosť, zapríčinená chovateľmi má aj odborný termín a nazýva sa

organizačná neplodnosť

a predstavuje až 30% celkovej neplodnosti.

 

 

Aj na insemináciu je nutné kobylu pripraviť. Musí byť zdravá a v dobrej kondícii. Ani tučná ani chudá, dôležitá je aj správna výživa bez deficitu vitamínov a minerálnych látok. Mala by byť pravidelne očkovaná a samozrejme odčervená.

Plánovanie ročného obdobia:

Prechodné jarné obdobie (február – marec), ktoré je pre chovateľov dôležité sa stáva kritickým obdobím pre úspešnosť prvých pripúšťaní v roku.

V zime a skoro na jar síce kobyly začínajú cyklovať, pohlavný cyklus je nepravidelný, predĺžený s nálezom veľkých folikulov na vaječníkoch, vonkajšími prejavmi ruje, ktorá je vždy dlhšia, ale neplnohodnotná – bez ovulácie. Toto prechodné jarné obdobie, môže individuálne trvať nezriedka 40 – 60 dní.

Je menším zlom premeškať prvú plnohodnotnú ruju, ako neopodstatnene pripúšťať kobylu v prechodnom jarnom období.

Plánovanie v rámci rámci cyklu:

Ak majiteľ dobre pozná svoju kobylu, vie aký má priebeh ruje, aké sú dlhé a kedy ovuluje, vtedy volá veterinára/inseminačného technika na USG potvrdenie svojich predpokladov. Bez USG vyšetrenia termín ovulácie nezistíte. Potom vznikajú situácie, že si vyzdvihnete a aplikujete inseminačnú dávku, ale kobyla nezovuluje do cca 48 hodín a výsledok je že zostane jalová. Negatívny výsledok tak padá na hlavu majiteľa žrebca, čo však neoprávnene, lebo ak nedošlo k k správnemu načasovaniu a k ovulácii v danom termíne, k oplodneniu prísť nemohlo…

Pripúšťanie kobýl v popôrodnom období – žriebäcej ruji

kobyla je jedinečná v tom, že prvá popôrodná ruja je ovulačná, teda chovateľsky plnohodnotná. U viac ako 90% kobýl sa vyskytuje medzi 5. až 12. dňom, avšak relatívne často sa u dojčiacich kobýl vyskytuje tzv. laktačný anestrus, alebo neochota kobyly pustiť k sebe žrebca v čase keď má pod sebou žriebä.

Optimálny termín je na 9.-11. deň po pôrode, alebo počkať na ďalšiu plnohodnotnú ruju.

Čo sa týka pripúšťania pripúšťania kobyly pod ktorou je žriebä  –  vzhľadom k rizikám s tým spojeným a aj nedostatku vhodných priestorov,  uprednostňujem insemináciu v domácom prostredí u vás. Ak však nemáte k dispozícii inseminačného technika,  tak budeme hľadať vhodný spôsob.