Nie je čierna ako čierna, alebo nie je homozygot ako homozygot

Toto nie je vedecký článok, ale snaha laicky priblížiť genetiku a sfarbenie Appaloos.

 

V inzerátoch často vidíte informáciu „predám kobylu/žrebca/valacha /žriebä…atd…je homozygot“  alebo sa stretávam s otázkou typu: „je váš žrebec homozygot?“  Znie to ako zaklínadlo, ale na to existuje buď nič nehovoriaca odpoveď „áno“ alebo „nie“ alebo ako lepšia odpoveď sa mi zdá odpoveď otázkou: „aký homozygot?“ (t.j. na ktorú vlastnosť/gén), alebo v prípade pripúšťania „  a vaša kobyla je testovaná s akým výsledkom?“ Pretože každé dieťa má dvoch rodičov – aj to konské….

Už vieme že za farebné kombinácie žriebät sú zodpovedné génové súbory:  LP a PATN (PATN1 a  PATN2) viď predchádzajúci článok…

Tak si postupne doplňme otázku zo začiatku :„je homozygot….?“:

 

Je Homozygot na FARBU?

 

LP = Leopard Complex je gén, ktorý je zodpovedný za biele vzory Appaloosa (nie za škvrny), takže ak je testovaný jedinec ( už či je to ten koník z inzercie, alebo vami vysnívaný  žrebec pre pripustenie vašej kobyly) homozygot  LP/LP  jeho potomkovia budú vždy farební.

Platí to aj v prípade pripustenia jednofarebných kobýl alebo necharakteristických  appaloos, avšak to sfarbenie ( t.j. prímes bielej farby do základnej čiernej-hnedej-červenej) môže byť od jediného miniatúrneho fliačiku veľkosti povedzme ako hrášok, až po exkluzívne deky so škvrnami, alebo sfarbenia leopard. Bez testovania to, samozrejme, nie je nikdy 100%-né, ale takmer s istotou sú homozygotné Appaloosy so sfarbením snowcap a fewspot. V tomto prípade sa  tiež takmer  s istotou dá tvrdiť, že nádherne sfabený a toľko žiadaný leopard  aj akýkoľvek iný s „bodkami“  je heterozygot  a farebné žriebä sa vám po ňom narodiť môže, ale aj nemusí.

 

 

CR A SH

 

Je Homozygot na ŠKVRNY/BODKY/VAJÍČKA/FĽAKY?

PATN1  je zodpovedný za „leopard“ sfarbenie (1 allela+PATN1) a za „fewspot“ (2 allely+PATN1) ), takže ak je testovaný jedinec Homozygot  PATN1/PATN1 neznamená to, že on sám je škvrnitý, ani nie je zárukou, že jeho potomok bude s bodkami, ale že túto vlastnosť, resp. gén,  so 100% istotou prenesie na svoje potomstvo. Túto vlastnosť /schopnosť vám preukáže jedine genetika a voľným okom nie je viditeľná! Pre ilustráciu na obrázku je otec (vľavo, je „puntíkatý“ a je homozygot  na škvrny) a jeho syn (tiež je homozygot na „puntíkatý“ gén, ale ako vidíte sám žiadne škvrny nemá, teda aspoň zatiaľ… bude farebný, ale určite už z neho nebude leopard, lebo so škvrnami by sa už narodil) jeho potomkovia bodky môžu mať a určite budú mať PATN1 gén, ktorý je ich nositeľom.

st a br

 

 

A ešte sa vráťme k obrázku z predchádzajúceho článku:

 

2017-08-22_124258

 

na tomto obrázku sú z genetického hľadiska všetky kone čierne, tak k častej otázke

Je Homozygot na ČIERNU?

Čo si budeme nahovárať – čierne kone sú najžiadanejšie… (ruku na srdce, ktorá z vás si nepredstavovala seba na vzpínajúcom sa čiernom žrebcovi?) ale pokiaľ chcete čierne žriebä  a máte doma hnedku, ryzku, alebo nebodaj palomino kobylku, tak žrebec môže byť homozygot na čiernu a zázrak sa stane, alebo možno nie… Takže ak chcete 100% čierne žriebä musí byť aj kobyla (geneticky) čierna, inak je tu vždy možnosť, že to nevyjde.

Tu sa musíme trocha zastaviť aj pri tvrdení, že nie je čierna ako čierna. Je to totiž trochu komplikovanejšie a prichádzajú do „hry farieb“ pojmy Genotyp a Fenotyp. Aby som zostala verná laickému prejavu, tak nebudem zachádzať do poučiek a definícií, že Genotyp je dedičná výbava  jedinca a Fenotyp je vyjadrením genotypu vplyvom vonkajšieho prostredia, genotyp sa určuje pozorovaním DNA a fenotyp pozorovaním vonkajšieho vzhľadu organizmu, zjednodušene povedané  ako to vidíme. Pre ilustráciu sa vráťme k tým trom koníkom na obrázku.

  1. Zľava je Ee/aa teda heterozygot na čiernu – Alela pre čiernu farbu(E) je dominantná nad červenou (e), takže je potrebná len jedna, aby bol kôň čierny (Ee).
  2. V strede je EE/aa teda homozygot na čiernu – vždy odovzdá svojim potomkom „čierny gén“, ale finálna farba bude závisieť aj od druhého rodiča!
  3. Vpravo je EE/aa/Cr – je to homozygot na čiernu s jednou alelou zosvetľujúceho krémového génu, ktorý odovzdá svojim potomkom (v tomto prípade len v 50%), tento koník má genotyp Black a Fenotyp Smoky Black

V prípade, že z pripúšťania chcete čierne žriebä, nestačí, že naši žrebci sú homozygotne čierni. Matka (teda vaša kobyla) nesmie byť nositeľom zosvetľujúcich génov a/alebo Agouti.

na posledných obrázkoch je Homozygot na čiernu (matka a syn, obaja rovnako), ale matka je tiež homozygot na Agouti EE/AA ( genotyp Black, Fenotyp Bay) – svojim potomkom vždy odovzdá čierny gén, ale v jej prípade budú aj s homozygotne čiernym partnerom jej potomkovia vo Fenotype BAY teda tmavo hnedí! , syn homozygot na čiernu ale už heterozygot na Agouti EE/Aa – vždy odovzdá čierny gén, ale podľa Agouti získaného opäť od oboch rodičov (Aa, alebo aa) bude jeho potomstvo Bay, alebo čierne.

sw a br
Máte pocit, že sa už vyznáte, alebo ste sa stratili?? Nevadí, príroda si aj tak spraví po svojom a chovatelia vedia, že aj z opakovaného spojenia rovnakých rodičov vždy vyšlo niečo úplne iné a originálne!
Ale vraj „na farbe sa nejazdí“ alebo „farba je len bonus“…  Naše Appinky budú vždy výnimočné!